Μενού

Onion Rings
7.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
English Breakfast
32.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Tortilla Combo
22.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Shawarma Wrap
8.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Chicken Wraps
14.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Tortilla Combo
22.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Shrimp Noodles
18.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Gravy Pasta
12.00 10.00
17% Off

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Beef Noodles
14.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Saffron Noodles
12.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Fettucini
14.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Panir Pasta
12.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Barbecue Pizza
9.0016.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Oriental Pizza
9.0016.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Slices Specialty Pizza
12.0022.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Margherita pizza
9.0016.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Ham Pizza
12.0020.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Pepperoni Pizza
9.0016.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Classic Pizza
10.0018.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Hawaiian Pizza
10.0018.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Vegetarian Pizza
12.0020.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Modern Salad
6.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Caesar Salad
10.00 8.00
20% Off

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Classic Salad
8.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Strawberry Juice
6.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Blueberry Juice
6.00 4.00
33% Off

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Orange Juice
6.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
English Muffin
3.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Brownies
6.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
Chocolate Cookies
4.00

Pizza ipsum dolor amet pepperoni mozzarella bbq rib banana

Customize
To Top
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι